Skip to content

Öz tüketim veya Şebeke Bağımsızlığı

 

Öz tüketimli sistemin ana amacı güneş ve/veya rüzgar enerjisinin kullanımını optimize etmektir. Bu tip bir sistemdeki en önemli engel, enerji üretimi sürelerinin enerji kullanımının mevcut süreleriyle eşleşmemesidir. Bu durum, sistemin şebekeden enerji almaya mecbur kalmasına ve bir fazlalık olması durumunda bunu vermesine yol açar.

Optimize bir öz tüketimli sistemde, fazla enerji talep edilen yerel kullanım için yerel olarak depolanır. Bu tip bir enerji depolama, özellikle tarife garantisi azalırken ve şebeke kaynakları daha az kararlı ve daha pahalı olurken, giderek çekici bir teklif haline

Şebekeden bağımsız bir sistem ile öz tüketimli sistemi karşılaştırırken bazı önemli hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Şebekeden bağımsız bir sistem, şebeke enerjisine (veya çoğunlukla) bağlı olmayan ve tüm enerji sisteminin toplam enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir sistemdir. Dolayısıyla en kötü durum senaryosunun üstesinden gelebilecek şekilde boyutlandırılmıştır. Bu en kötü senaryo, sonrasında nadir kullanım için yüksek güç invertörü gerektiren yüksek yüklerin eş zamanlı kullanımı olduğunda oluşabilir.

Diğer bir kötü senaryo, kapalı havalarda ve/veya rüzgarın kesildiği periyotlarda enerji oluşturma yetisinin bulunmamasıdır. Bu, durumu aşmak için yukarıda bahsedilen büyük invertör gücü durumunda olduğu gibi yalnızca nadir durumlarda kullanılan büyük ölçekteki akü depolamasıyla sonuçlanır.

Genelde, bu sebeple, şebekeden bağımsız bir sistemin hem invertör gücü hem de depolama kapasitesinde bu tip durumların üstesinden gelmek amacıyla aşırı boyutlandırıldığı ifade edilebilir.

Öz tüketimli bir sistem için bu durum farklıdır çünkü her zaman mevcut bir şebeke bulunur. Şebeke yardımı işlevselliğiyle, her ne zaman yüksek pikte bir yük bulunduğunda şebeke sorunsuz bir şekilde kullanılabilir; bu durum invertörün temel yüke göre boyutlandırılabileceği anlamına gelir.

Temel yük, genelde düşük enerjiye sahip ekipmanlardan gelen toplam enerji ihtiyacının bir parçasıdır ve bu yükler günün 24 saati neredeyse sürekli enerji çekmeye devam eder.

Isıtma pompaları, şarj cihazları ve ev aletlerinin bekleme güçleri bunun örnekleridir. PV kullanımını optimize etmek ve enerji alımını sınırlamak amacıyla, bu temel yük hedeflenecek en verimli kısımdır.

Toplam enerji ihtiyacının alınmasının engellenmesi mümkündür ancak bu durum invertör için daha büyük bir yatırım gerektirir; çünkü bunun daha sonra yüksek yükleri kapsayabiliyor olması gerekir. Çoğu yüksek yük pik yüklerdir ve sınırlı bir süre içerisinde etkindir. Bu yüzden, bu durum yüksek enerji kaynağı gerektirmesine rağmen zaman aralığı sınırlıdır ve bu pik yük periyodu içerisindeki enerji değeri oldukça düşüktür. Dolayısıyla daha büyük bir invertöre yapılan yatırımın genelde haklı bir gerekçesi yoktur.

Akü kapasitesi göz önüne alındığında, öz tüketimli bir sistem daha küçük bir akü kapasitesi ile çalışabilir. Bu tip bir sistemde depolanan enerji fazla PV enerjisi ile sınırlıdır çünkü üretilen PV enerjisinin bir kısmı doğrudan yükler tarafından kullanılır. Bu durumda PV enerjisi temel yüke göre boyutlandırılır ve fazla enerji bir gecede kullanılır.