Skip to content

PV MODÜL GÖLGELEMESİ – GEÇMİŞTE KALAN BİR SORUN MU?

Fronius Dynamic Peak Manager gibi güneş enerjisi pazarındaki akıllı gelişmeler, eski gölgeleme sorununu ortadan kaldırıyor.

Ne kadar çok güneş, o kadar çok güneş enerjisi.Çatı üstü PV sistemi kurmayı planlayan ev sahiplerinin, hangi koşulların sistemin düzgün çalışmasını ve optimum verim üretmesini sağlayacağını öğrenmesi gerekir. Güneş modüllerindeki gölgeleme hala en büyük aksaklık yaratan faktörlerden biri olarak kabul ediliyor, ancak bu blog yazısında kısmi gölgelemenin neden artık bir PV sisteminin verimi üzerinde yalnızca ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu öğreneceksiniz.

KISMİ GÖLGELEMENİN GÜNEŞ MODÜLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Parlak güneş ışığı, gökyüzünde bulut olmaması ve çatıda bir PV sistemi; PV sistemi sahiplerinin yüksek verimli güneş enerjisi üretimi elde etmesi için mükemmel koşullar. Ancak çok az sayıda çatı tamamen gölgesizdir; ağaçlar, direkler, TV antenleri ve bitişik binalar genellikle güneş modülleri üzerine gölge düşürmektedir. Sonuç – sözde – daha düşük çıktı ve verimdir. Ancak daha yakından bakıldığında, düzensiz gölgelemeden kaynaklanan kayıpların aslında yıl içindeki toplam verim üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğu hemen ortaya çıkıyor. Buradaki kritik faktörler, doğru invertörle birlikte modüllerin doğru yerleşimini sağlamaktır.

KALICI BİR EFSANEYİ YIKMAK
Güneş modülleri üzerindeki gölgelemenin (örneğin, düşen yapraklardan) tüm PV sisteminin hiç güç üretmemesine veya çok az güç üretmesine neden olacağına hâlâ yaygın olarak inanılmaktadır. Bu fikir, nereye sıkılırsa sıkıştırılsın hiç su üretmeyen veya çok az su üreten bir bahçe hortumunun fikrine benzer. Bu iddianın geçerliliği artık uzun süredir geçerliliğini yitirmiştir, çünkü bunun çözümü artık her modülün içine bypass diyotları şeklinde yerleştirilmiştir.

BAYPAS DİYOTLARIYLA İYİ VERİME GİDEN ALTERNATİF YOL
Artık her PV modülü, modülün parçaları gölgelendiğinde köprü görevi gören bypass diyotlarıyla donatılmış olarak geliyor. Bu durumlarda baypas diyotları etkinleştirilir ve diziye uygulanan invertörün DC voltajı değiştirilerek iletken hale getirilir, böylece PV modülünün etkilenen hücre dizisi atlanır. Bu, aşırı ısınmayı ve olası sıcak noktaları önlerken aynı zamanda kısmi gölgelemeye rağmen karlı bir verim sağlar.

GÜNEŞ MODÜLÜ PAZARINDAKİ İYİLEŞTİRMELER
Güneş modüllerinde devam eden gelişmeler aynı zamanda evlerin çatı üstü PV sistemlerini daha da verimli hale getirmeye yardımcı oluyor. Bireysel güneş pillerini ikiye bölen yarım hücre teknolojisi, geleneksel güneş modüllerinin yalnızca güç kaybını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda ışık kullanımını iyileştirdiği ve yüksek sıcaklıklarda bile kararlı çalışmasını sağladığı anlamına gelir.Bypass diyotlarının modülleri ortadan böldüğü yarım hücreli modüllerle gölgeleme davranışı da iyileştirildi. Örneğin yarım hücre modülünün alt veya üst yarısı yapraklarla gölgelenmişse, modülün diğer yarısı yine de tam güç çıkışı sağlamaya devam edebilir. Buna karşılık, eşit gölgeli bir tam hücreli modül, tüm modülün çıktısını kaybedecektir.

VERİMLİ MPP İZLEME ALGORİTMASIYLA DAHA FAZLA ÇIKTI
Gölgeleme veya uyumsuzluk kaybını mümkün olduğu kadar en aza indirmek için, dizi veya çok dizili invertörler bir veya muhtemelen birden fazla maksimum güç noktası izleyicisiyle (MPP izleyicileri) donatılmıştır. İdeal olarak her dizi, bağlı dizilerin optimum çalışma noktasını sürekli olarak belirleyen ve böylece PV sisteminin çıkışını her zaman maksimumda tutan bir MPP izleyiciyle donatılmıştır.

DYNAMİC PEAK MANAGER – STANDART OLARAK ETKİN GÖLGELENDİRME YÖNETİMİ DAHİLDİR
İdeal olarak invertöre entegre edilmiş akıllı bir gölgeleme yönetim sistemi, kısmi gölgelemeye rağmen maksimum verim sağlar; bu, kısmi gölgeli çatı alanlarının da yerleşim planına dahil edilebileceği anlamına gelir. Fronius’un Dynamic Peak Manager’ı, gölgelemeyi algılayan ve dizi düzeyinde verimi optimize eden akıllı bir MPP izleme algoritmasıdır. Bunu yapmak için, tüm voltaj güç eğrisini düzenli olarak yaklaşık 10 dakikalık aralıklarla tarar ve analiz eder ve her zaman PV sisteminin en verimli çalışma noktasını (küresel maksimum güç noktası) bulur.