Skip to content

Isıtma ve PV sistemi arasındaki iletişim

Kendi kendine üretilen PV gücüyle çalışarak, öz tüketim oranı önemli ölçüde artırılabilir. Bu caziptir, çünkü operatör olarak pahalı şebeke alımlarından kaçınırsınız.Yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektrik ve bir ısı pompası ile yüzde 75’e varan kendi kendine yeterlilik oranları elde edilebilir.

Bir ısı pompasını ve fotovoltaiği birleştiren bir sistemin amacı, kullanılmayan PV fazlalıklarını önlemektir. Bu nedenle ısı pompası, evdeki diğer tüketicilerle rekabet etmemek için yalnızca yüksek düzeyde PV gücü üretildiğinde çalıştırılmalıdır. Isıtma ve PV sistemi arasındaki iletişim doğru olmalıdır.ısı pompaları, Smart Grid hazır arabirimi aracılığıyla fazla PV’ye esnek bir şekilde tepki verebilir. Fotovoltaik ile ısıtma, ısıtma sisteminin tampon sıcaklığını ve yerden ısıtma sıcaklığını biraz artırmasıyla mümkün olmaktadır. Bu sayede güneş enerjisinden üretilen elektrik dolaylı olarak depolanabilmektedir. Bir enerji yönetim sistemi kullanılarak, belirli tüketiciler hava durumu ve verim tahminlerine göre açılıp kapatılabilir.

Pil depolama, maksimum öz tüketim için bir ön koşuldur

PV elektriği zamandan bağımsız olarak depolanabilirse, öz tüketim oranında önemli bir artış mümkündür. Pil depolama tüm sistemin maliyetini arttırır. Ancak yüzde 30’a varan daha fazla öz tüketim ile maliyet avantajları sayesinde yatırım kendini amorti ediyor.

Hangi ısı pompası fotovoltaik ile en iyi şekilde birleştirilebilir?

Prensip olarak, ısı pompanızın yerden, yer altı suyundan veya ortam havasından enerji çekmesi önemli değildir. Kompresörün performansını modüle edebilmesi özellikle önemlidir. Buderus’un kontrol edilebilir inverter ısı pompaları, önemli ölçüde daha yüksek genel verimlilik sağlar. Ek olarak, ısı gereksinimine ve mevcut FV gücüne esnek adaptasyon sağlarlar, çünkü modülasyonlu çalışmada, kullanılabilir oldukları anda küçük miktarlarda enerji de tüketebilirler.

Çekici bir çözüm, fotovoltaik ve sıcak sudan elde edilen enerjiyi birleştirmektir. Sıcak su ısı pompaları ısıtma için değil, sadece sıcak su hazırlamak için kullanılır. Mevcut PV elektriğinin verimli kendi kendine kullanımı, her şeyden önce ısı pompası için tüm yıl boyunca yüksek bir sıcaklık seviyesi mevcut olduğunda verilir. Örneğin, kazan dairesinde durum genellikle böyledir.

Planlama ve Boyutlandırma

PV sisteminin boyutu, ısı pompanızın fotovoltaiklerle karşılayabileceği elektrik ihtiyacının oranı için belirleyicidir. Öz tüketim için ısı pompası ve fotovoltaiklerin optimum oranı her zaman, ısıtma yükü hesaplamasına ek olarak hane halkının tüketim davranışını da içermesi gereken bireysel bir hesaplamanın sonucudur.