Skip to content

Isı pompasının çalışma prensibi

Çevresel enerjiyle iklim dostu ısıtma

Isı pompası nedir ?

Isı pompası, giderek daha popüler hale gelen modern, iklim dostu ve verimli bir ısıtma sistemidir. Temelde bir buzdolabından başka bir şey değil, yalnızca ters yönde çalışan ve ek işlevlere sahip bir buzdolabı. Isı pompaları, binaları verimli ve uygun maliyetli bir şekilde ısıtmak ve sıcak su sağlamak için ortamda depolanan serbest termal enerjiyi kullanır. Geleneksel ısıtma sistemlerinden farklı olarak ısı pompasında yanma gerçekleşmez. Bunun yerine soğutucu akışkan, dörtte üçü çevre enerjisi ve dörtte biri elektrik enerjisi kullanılarak daha yüksek bir sıcaklık seviyesine getirilir. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile ortamda bu ısı pompası devresinin/soğutma devresinin çalışması için yeterli termal enerji mevcuttur. Birçok ısı pompası aynı zamanda yaz aylarında bir bina için uygun maliyetli, iklim dostu soğutma da sağlayabilir.

Adım adım – ısı pompası nasıl çalışır ?

Tıpkı 19. yüzyıldaki ilk ısı pompaları gibi, modern ısı pompaları da dört ana bileşeni kullanmaya devam ediyor: evaporatör, kompresör, kondenser ve genleşme valfi.

Tüm ısı pompalarında soğutma devresi adı verilen bir devre, yani içinde sıvı soğutucu bulunan bir evaporatör bulunur. Bu ortam ısısının yardımıyla ısıtılır ve bu sayede çok düşük sıcaklıklarda bile gaz haline gelerek buharlaşmaya başlar. Bir sonraki adımda gaz halindeki soğutucu kompresöre girer. Bu, gaz halindeki soğutucuyu sıkıştırarak sıcaklığını yükseltir. Bu işlem için ısı pompaları elektrik enerjisine (elektrik) ihtiyaç duyar; ısı kaynağı ile soğutucu akışkan arasındaki sıcaklık farkı ne kadar düşükse, ihtiyaçları da o kadar az olur.

Üretilen ısı daha sonra bir ısı eşanjörü aracılığıyla ısıtma devresine aktarılır. Bu, soğutucu akışkanın sıcaklığının tekrar düşmesine neden olur ve yavaş yavaş sıvılaşır ancak yüksek basınç altında kalır. Tekrar stabilize etmek için bir genleşme valfinden geçirilir. Bundan sonra süreç yeniden başlar ve böylece ısı pompası döngüsü tekrar tekrar çalışır.

Isı pompasının avantajları ve dezavantajları