Skip to content

Doğalgaz & Solar Destekli Isı Pompası Genel Karşılaştırma

Elektrik tarafında, solar PV kullanmak toplam enerji maliyetini iki şekilde azaltır: birincisi, PV öz tüketimi sayesinde şebeke elektriği alımını azaltır ve ikincisi, PV fazla üretimin satışından gelir elde eder. Bu, her üç ülkede de çok daha düşük elektrik maliyetleri ile sonuçlandı. Net maliyetler, İspanya’da neredeyse sıfıra düşürüldü veya fazla güneş enerjisi üretiminin satışından elde edilen gelirin, güneş enerjisi üretiminin olmadığı zamanlarda şebeke elektriğinin kalan maliyetinden daha ağır bastığı İtalya’da sıfıra indirildi.

Bunun nedeni, güneş PV enerjisi beslemesi için alınan fiyat, perakende şebeke gücü fiyatından çok daha düşük olmasına rağmen, güneşli ülkelerdeki yüksek güneş enerjisi üretim çıktısıdır. İtalya ve İspanya’da ortalama 7 kW’lık bir PV boyutu kabul edildi. Almanya’da 8 kW’lık bir sistem düşünüldü

ALMANYA, İSPANYA VE İTALYA’DA 2022 YILINDA ELEKTRİK VE ISINMA FATURASI