Skip to content

Doğal ve Aktif Soğutma

Doğal ve Aktif Soğutma – Isı Pompaları İle Soğutma

Bir ısı pompası yalnızca son derece çevre dostu bir ısıtma sistemi değildir; aynı zamanda kullanımda çok yönlüdür. Çünkü konut binalarını ısı ile beslemek gibi birincil görevine ek olarak, aynı zamanda sıcak aylarda onları temperleyebilir. Soğutma için temel olarak iki yöntem vardır: pasif ve aktif soğutma.

Isı Pompaları ile Pasif Soğutma

Pasif soğutma (“doğal soğutma”), antifriz/su veya su/su ısı pompası ile birlikte çalışır. Antifriz/su ısı pompası ile antifriz devresi, bir ısı eşanjörü aracılığıyla ısıtma devresinden ısıyı çeker ve dışarıya iletir. Su/su ısı pompası ile bu görevi yer altı suları üstlenir. Soğutma için doğal ortam sıcaklığı kullanılır. Kontrol ve sirkülasyon pompası dışında ısı pompası kapatılır. Kompresör çalışmaz ve bu nedenle herhangi bir güç çekmez. Bu nedenle doğal soğutma, binaları soğutmak için özellikle enerji tasarrufu sağlayan ve uygun maliyetli bir yöntemdir.

Rahatsız Edici Sesler Olmadan Hoş Soğutma Etkisi

Pasif soğutma yardımı ile oda sıcaklığı yaklaşık 3°C düşürülebilir. Montaj sırasında ek çaba gerektirmez ve çalışma sırasında rahatsız edici sesler yoktur. Hem jeotermal kollektörler hem de jeotermal problar ile pasif soğutma mümkündür ancak jeotermal problar daha gürültülü çalışabilir.

Isı pompaları ile aktif soğutma

Aktif soğutma ile ısı pompasının çalışma şekli basitçe tersine çevrilir. Bunu yapmak için, soğutma devresi dahili olarak döndürülür veya birincil ve ikincil bağlantılar harici olarak değiştirilir. Bir buzdolabında olduğu gibi, ısı pompası daha sonra aktif olarak soğuk üretir. Bu yöntem ile kompresör çalışır durumda kalır ve ısı pompası pasif soğutmaya göre daha fazla soğutma kapasitesi sağlayabilir.

Boşaltılan Isı Farklı Şekillerde Kullanılabilir

Aktif soğutma, hem antifriz/su hem de hava/su ısı pompası ile uygulanabilir. Bir su/su ısı pompası ile çalışmak da mümkündür. Soğutma yüzeyleri olarak fanlı konvektörler veya yerden ya da  duvar yüzeyinden ısıtma uygundur. Odalardan çıkarılan ısı ya ısı kaynağına geri beslenebilir ya da içme suyunu ısıtmak için kullanılabilir. Bu şekilde, bir ısı pompasının ısıtma ve soğutma fonksiyonları son derece etkin bir şekilde birleştirilir.